CẬP NHẬT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN GPP VÀ GIẤY PHÉP KINH DOANH DƯỢC

Ngày 22/8/2019, Sở Y tế TP.HCM ra quyết định cấp mới Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở [...]

CẬP NHẬT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN GPP VÀ GIẤY PHÉP KINH DOANH DƯỢC 2023-06-10T16:18:02+07:00

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN GPP VÀ GIẤY PHÉP KINH DOANH DƯỢC

Ngày 11/5/2018, Sở Y tế TP.HCM ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán [...]

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN GPP VÀ GIẤY PHÉP KINH DOANH DƯỢC 2018-06-01T16:25:11+07:00
Call Now Button