LÝ TƯỞNG 2019-08-02T09:08:31+07:00

Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi chức năng An Nhiên hoạt động theo mô hình doanh nghiệp định hướng xã hội (social business venture), mục đích không phải là tối đa hóa lợi nhuận, thay vào đó là mục tiêu hướng đến xã hội và người bệnh, để tất cả cùng chia sẻ giá trị chung là được cống hiến, nếu có lợi nhuận thì một phần lợi nhuận đáng kể sẽ dùng để tái đầu tư nhằm phục vụ tốt hơn cho xã hội hoặc trợ cấp chi phí điều trị cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động từ thiện, xã hội.

  • Sứ mệnh: Làm cho người bệnh có cuộc sống tốt hơn.
  • Mục tiêu: Tập hợp những người giỏi, cùng lý tưởng để làm việc vì người khác và vì mình.
  • Giá trị cốt lõi: Tất cả hoạt động và các quyết định đều nhằm đạt giá trị cốt lõi là “Vì người bệnh và xã hội – vì nhân viên và tổ chức”.
  • Tôn chỉ: “Đến để an nhiên”, tất cả mọi người bao gồm người bệnh, nhân viên đều cảm nhận được hạnh phúc và an nhiên khi đến chữa trị hoặc làm việc.
  • Tầm nhìn: An Nhiên là nơi “đáng để làm việc và cống hiến, đáng để người bệnh tin tưởng và trao gửi sức khỏe.

Sứ mệnh, mục tiêu, giá trị cốt lõi, tôn chỉ sẽ là kim chỉ nam cho tất cả hoạt động của An Nhiên, giúp mọi người cùng nhau tạo nên một môi trường văn hóa khác biệt của An Nhiên – doanh nghiệp định hướng xã hội, để An Nhiên là “nơi đáng để làm việc và cống hiến, đáng để người bệnh tin tưởng và trao gửi sức khỏe”.

Call Now Button