GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ngày 26/4/2018, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã ký Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 06996/HCM-GPHĐ cho Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi Chức năng An Nhiên. Vì vậy, từ nay Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi Chức năng An Nhiên có đầy đủ căn cứ pháp lý để hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mang lại lợi ích sức khỏe cho mọi người.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Ngày 11/5/2018, Sở Y tế TP.HCM ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Nhà thuốc của Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi chức năng An Nhiên.

Ngày 22/8/2019, Sở Y tế TP.HCM ra quyết định cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Nhà thuốc của Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi chức năng An Nhiên thay đổi DS. Trần Thị Thanh Loan chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

Ngày 11/5/2018, Sở Y tế TP.HCM ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) cho Nhà thuốc của Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi chức năng An Nhiên.

Ngày 22/8/2019, Sở Y tế TP.HCM ra quyết định cấp mới Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) cho Nhà thuốc của Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi chức năng An Nhiên thay đổi DS. Trần Thị Thanh Loan chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở.

Như vậy, Nhà thuốc của Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi chức năng An Nhiên đã có đủ cơ sở pháp lý để hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cấp thuốc cho bệnh nhân.

2023-06-16T15:07:55+07:00
Call Now Button