VN KHÔNG CÒN LÂY NHIỄM COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG

30 ngày vừa qua không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tất cả những ca mắc mới đều từ người nhập cảnh và được cách ly ngay tại sân bay.
Sau khi xem xét ý kiến của Ban chỉ đạo quốc gia ngày 15/5, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta không còn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Đây chính là điều kiện để chúng ta thu hút đầu tư phát triển. Tuy nhiên, không được mất cảnh giác khi dịch bệnh còn lây nhiễm ở nhiều nước và chưa có vaccine, thuốc đặc trị. Các cơ quan chức năng tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là chế độ trực của ngành y tế, để khi có trường hợp phức tạp xảy ra thì kịp thời xử lý tốt nhất.

Nguồn: Bộ Y tế

2020-05-16T19:00:10+07:00
Call Now Button