TẠI SAO PHẢI CÁCH LY XÃ HỘI

Theo tính toán dịch tễ học, nếu không cách ly, từ 1 bệnh nhân sau 5 ngày trung bình truyền bệnh cho 2,5 người, sau 30 ngày sẽ có 406 người nhiễm.

Do vậy nếu không kịp thời, không quyết liệt cách ly xã hội, dịch bệnh sẽ lây lan với tốc độ khủng khiếp theo cấp số nhân, lũy thừa.

Nếu giảm 75% tiếp xúc xã hội, sau 1 tháng chỉ có trung bình 2,5 người nhiễm bệnh từ 1 bệnh nhân đầu tiên.

Nếu giảm 50% tiếp xúc xã hội, sau 1 tháng chỉ có trung bình 15 người nhiễm bệnh từ 1 bệnh nhân đầu tiên.

Cách ly xã hội là biện pháp quan trọng, hiệu quả nhất để ngăn chặn dịch bệnh.

Hãy ở nhà vì bản thân, vì gia đình và vì cộng đồng.

Nguồn: Gs Tran Van Thuan

2020-04-03T11:41:03+07:00
Call Now Button