NỚI LỎNG HẠN CHẾ TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19

Thông báo 177/TB-VPCP ngày 8/5 của VP Chính phủ (Mục 4):
– Dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên phương tiện giao thông (máy bay, xe khách, tàu hỏa, tàu thủy,…)
– Mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với cơ sở SX, kinh doạnh, thương mại, dịch vụ, với yêu cầu phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay. Chưa cho mở lại vũ trường, karaoke.
– Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động tập trung đông người với yêu cầu phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.
– Các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh.
– Không bắt buộc giãn cách trong trường học, lớp học, không bắt buộc đeo khẩu trang. Nhà trường tăng cường biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng học, lớp học,…đảm bảo phòng học thông thoáng, học sinh giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

Nguồn: Chính phủ

2020-05-08T13:40:41+07:00
Call Now Button