5 PHÚT KHAI DỊCH TỄ, ĐO THÂN NHIỆT TẠI AN NHIÊN

Tăng cường sàng lọc nghi nhiễm COVID-19, nhằm bảo vệ sức khoẻ cho tất cả người bệnh đang điều trị tại An Nhiên, xin cô/chú và anh/chị thực hiện Phiếu khai thác dịch tễ và đo thân nhiệt mỗi ngày (kể cả người thân đi cùng), nếu an toàn thì sẽ được phát thẻ đeo.

Quy trình sàng lọc:
1. Đo thân nhiệt bằng nhiệt kế không chạm và kiểm tra: Sốt, Ho, Khó thở.
2. Điền phiếu khai thác dịch tễ.
3. Phát thẻ đã sàng lọc COVID-19 nếu không có nguy cơ.
4. Sát khuẩn tay bằng thiết bị tự động cấp dung dịch sát khuẩn nhanh.

Đo thân nhiệt bằng nhiệt kế không chạm
Điền phiếu khai thác dịch tễ
Phát thẻ đã sàng lọc COVID-19 nếu không có nguy cơ
Sát khuẩn tay bằng thiết bị tự động cấp dung dịch sát khuẩn nhanh

Việc này có thể làm mất thời gian của cô/chú và anh/chị, nhưng vì sự an toàn của mình và người khác, xin mỗi người dành cho An Nhiên 5 phút để thực hiện. Vì sự an toàn của mọi người, mong được thông cảm và xin chân thành cảm ơn cả nhà.

Trường hợp có nguy cơ sẽ chuyển sang phòng khám sàng lọc riêng để đánh giá và tư vấn hướng xử trí theo quy định của Bộ Y tế.

2020-03-16T10:57:53+07:00
Call Now Button