Hướng dẫn đăng ký thẻ BHYT 2018-10-23T15:15:08+07:00

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẺ BHYT TẠI AN NHIÊN

I. Nhóm đối tượng hộ gia đình

Người tham gia BHYT theo hộ gia đình là toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, trừ những người đã tham gia và người đã khai báo tạm vắng.

Hồ sơ tham gia BHYT:
** Đối với người mới tham gia
– Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu đính kèm);
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu đính kèm);
– Hồ sơ đính kèm: bản photo và bản gốc để kiểm tra, đối chiếu với bản photo gồm: Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú,
– Thẻ BHYT của những người có tên trong sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để làm căn cứ đủ điều kiện giảm trừ mức đóng cho những thành viên còn lại,
** Đối với người gia hạn
– Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu đính kèm);
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu đính kèm);
– Hồ sơ đính kèm: bản gốc để kiểm tra, đối chiếu và không cần bản photo:
+ Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú,
+ Thẻ BHYT của người gia hạn và những người có tên trong sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để làm căn cứ đủ điều kiện giảm trừ mức đóng cho những thành viên còn lại;

Phòng khám An Nhiên có hỗ trợ đăng ký BHYT trực tiếp với đối tượng là hộ gia đình. Người đến đăng ký tham gia BHYT tại An Nhiên tiến hành thủ tục đăng ký theo các bước sau:
Bước 1:
Liên hệ bàn tư vấn đăng ký BHYT;
Bước 2: Gửi bản photo (kèm bản gốc để kiểm tra, đối chiếu với bản photo) các loại giấy tờ: giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú hoặc giấy tạm vắng, thẻ BHYT của các thành viên có tên trong hộ khẩu/sổ tạm trú đã tham gia BHYT trước đó;
Bước 3: Ghi các thông tin về cá nhân vào tờ khai (mẫu đính kèm);
Bước 4: Nộp hồ sơ và tiền phí BHYT.

II. Nhóm người lao động.

Đối với người lao động: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Để đăng ký BHYT tại Phòng khám An Nhiên (Mã BHYT 79-578), người lao động liên hệ người phụ trách BHXH, BHYT tại cơ quan/công ty nơi đang công tác để đăng ký thay đổi nơi KCB ban đầu.

III. Nhóm đối tượng đăng ký trực tiếp tại Phường/Xã

Nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ (trẻ em, người có công, hộ nghèo,…) hoặc nhóm đối tượng hộ gia đình đăng ký tự nguyện tại phường/xã có thể liên hệ trực tiếp bàn tư vấn bảo hiểm tại Phòng khám An Nhiên để được tư vấn viên hỗ trợ và hướng dẫn khi đăng ký tại Phường/xã.

  • Mọi thắc mắc về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu là Phòng khám An Nhiên, quý anh/chị có thể liên hệ trực tiếp với bàn tư vấn tại Phòng khám An Nhiên để được giải đáp, nhận công văn 936/BHXH-GĐ1 của BHXH về việc thông báo bổ sung mã KCB và hướng dẫn chi tiết hơn.
  • Quý anh/chị có thể tra cứu thông tin mã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Phòng khám An Nhiên tại: http://bhxhtphcm.gov.vn/danh-muc/chitiet/331
Call Now Button