RỬA TAY KHI NÀO, CÁCH RỬA TAY ĐÚNG?

Rửa tay là biện pháp được Bộ Y tế khuyến cáo cần phải làm thường xuyên để phòng tránh nhiễm COVID-19.

Kính gửi Cô/Chú, Anh/Chị hướng dẫn thời điểm và cách thức rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn của Bộ Y tế, kính mong Cô/Chú, Anh/Chị thực hành để giữ sức khoẻ cho mình trong mùa dịch

2020-03-31T09:05:24+07:00
Call Now Button