KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG LÂY NHIỄM TỪ CÁC TRƯỜNG HỢP TÁI DƯƠNG TÍNH

Theo HCDC, tại Hàn Quốc, dựa trên các hoạt động giám sát, điều tra dịch tễ học và xét nghiệm vi-rút đối với các trường hợp tái dương tính và những người tiếp xúc, không có bằng chứng nào cho thấy sự lây nhiễm của các trường hợp tái dương tính. Dựa trên nghiên cứu đối với 790 trường hợp tiếp xúc với 285 trường hợp tái dương tính, không có trường hợp nào được phát hiện bị lây nhiễm từ những trường hợp tái dương tính. Kết quả nuôi cấy bệnh phẩm của 108 trường hợp tái dương tính đều âm tính.

Dựa trên các phát hiện trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hàn Quốc đã quyết định ngừng áp dụng các quy trình hiện tại để quản lý các trường hợp sau khi xuất viện và các trường hợp tái dương tính. Theo quy trình mới này, sẽ không xét nghiệm bổ sung nào được yêu cầu cho các trường hợp đã điều trị xong và được xuất viện. Do đó, không nên yêu cầu những trường hợp này phải xét nghiệm trước khi quay trở lại làm việc và học tập.

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC)

2020-05-21T08:11:47+07:00
Call Now Button