GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

Ngày 26/4/2018, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã ký Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 06996/HCM-GPHĐ cho Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi Chức năng An Nhiên. Vì vậy, từ nay Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi Chức năng An Nhiên có đầy đủ căn cứ pháp lý để hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mang lại lợi ích sức khỏe cho mọi người.

2018-06-01T17:29:36+07:00
Call Now Button