Giá thuốc 2018-08-04T15:38:34+07:00

Tất cả thuốc theo giá trúng thầu được Bảo hiểm Xã hội TP.HCM phê duyệt.

Call Now Button