DỊCH VỤ KINH DOANH KHÔNG THIẾT YẾU ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG LẠI & KHÔNG BẮT ĐEO KHẨU TRANG TRONG LỚP

Cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn).

Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học…

Đó là kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng nay (7/5) của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nguồn: Chính phủ

2020-05-07T18:32:25+07:00
Call Now Button